Kontakt

Vnitřní oznamovací systém

Nově „Realitní zprostředkovatel“ zavádí tento vnitřní oznamovací systém, který umožní lépe oznamovat možné protiprávní jednání a chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními (whistleblowing), čímž přispěje k dalšímu formování firemní kultury ve společnosti a rozvoji profesionálního a etického podnikání v České republice i zahraničí. Prioritou je vytvoření takového systému a firemního prostředí, které umožní osobám oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.

Poučení spotřebitele

Zprostředkova­tel tímto v sou­ladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v sou­vislosti se Zprostředkova­telskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkova­telem) o tom, ž­e:

GDPR

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkova­telskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

  • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim OZ;

Zastoupení pro Moravu - Prostějov

Kde nás najdete?
Hlaváčkovo náměstí 1
(Budova ATRIUM v přízemí)
796 01 Prostějov

Otevírací hodiny:
Po-Pá 10.00–16.00
V době nepřítomnosti volejte:
774 409 430, 774 421 818
Domluvíme si s Vámi schůzku v nejbližším možném termínu :)

Máte dotazy? Nezávazně nás kontaktujte:

* Vaše jméno
* Váš email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
  Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Zastoupení pro Čechy - České Budějovice

Kde nás najdete?
Mánesova 11/3b
370 03 České Budějovice

Otevírací hodiny:
Po-Pá 10.00–16.00
V době nepřítomnosti volejte:
+420 774 477 749
Domluvíme si s Vámi schůzku v nejbližším možném termínu :)

Máte dotazy? Nezávazně nás kontaktujte:

* Vaše jméno
* Váš email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
  Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů